Môi giới nhà đất kiểu này ai chả mua

  • Server #1
  • Server #2
  • Zoom +Views: 54,893

    Môi giới nhà đất kiểu này ai chả mua - Chuyên môi giới các căn hộ cao cấp cho các anh giầu, nay đưa anh một mình đến căn hộ mình đang bán, vì anh đi xem có một mình, mà em thấy anh có vẻ không mặn mà lắm nên dùng cách hay nhất và là vốn có của em. Em đưa anh vào thế nên anh là đàn ông mà, sao có thể cưỡng lại cơ thể đẹp tuyệt vời của em chứ!