Trùng hợp bất ngờ, gọi cave về Nắc gặp ngay cấp trên ở công ty

khi tôi gọi điện cho deriheru, chuyên phụ nữ m, để xả stress … cô ấy là một nữ cấp trên ghét thói coi thường tuổi trẻ của mình. “hết đời rồi… sao anh!” anh dọa giải tán đến công ty vì từ trên cao giảng không nổi, bắt anh vừa diễn vừa tôn thờ sự nhục nhã và tuyệt vọng. kể từ ngày đó, nếu tôi tiếp tục em đĩ tạo bí mật để đồng nghiệp của tôi không bị mắc vào công ty, vị trí của tôi hoàn toàn bị đảo ngược. “tôi không thể là ông chủ của tôi nữa… xin hãy giữ tôi lại.” đó là một người phụ nữ khổ dâm đeo mặt nạ de s.